Kinderoppasdienst Meulebeke

Zoekt u een kinderoppas?

Kinderoppas on-line aanvragen (nieuw digitaal platform sedert 1 febr 2018).


Heb je nog vragen over het nieuw digitaal platform GSM 0497/20 97 79 na 20u

Plaatselijke co÷rdinator:
 • Devolder-Heyndrickx Wim en Marijke, Kapellestraat 104
 • Verkinderen-Taillieu Pascal en Ann, Bosakkerstraat 1 De kinderoppasdienst geeft ouders met kleine kinderen de kans om ontspanning te nemen, boodschappen te doen, familiale en andere verplichtingen na te komen, kortom van huis weg te kunnen terwijl de kinderen in goede handen zijn.

  Flyer en kinderoppastarieven

  Overzicht kinderoppastarieven

  ÚÚn uurtarief

  4 euro

  Overnachting (22 tot 8 uur + ontbijt)

  20 euro

  Minimumvergoeding (minder dan 2 uren)

  8 euro

  Feestdag (pasen, kerstavond en oudejaarsavond,...)

  50 euro

  Verzekering

  1,50  Bij inslapen betaalt men het voorziene tarief tot 22u (eenheidstarief van 4 euro).
  Tussen 22u en 8u Ĺs morgens betaalt u een inslaapvergoeding van 20 euro.
  Een minimumvergoeding (minder dan 2 uren) bedraagt 8,00 euro.
  Bij dit alles dient nog 1,50 EUR per prestatie gerekend te worden als verzekering.


  Reglement kinderoppasdienst.

  Doelstelling.

  De kinderoppasdienst geeft ouders met kleine kinderen de kans om ontspanning te nemen, boodschappen te doen, familiale en andere verplichtingen na te komen, kortom van huis weg te kunnen terwijl de kinderen in goede handen zijn.
  De oppassers zijn geen personeelsleden, noch aangestelden van de Bond. Zij verrichten hun taak op vrijwillige en autonome basis na aanvaarding door het gezin. Het zijn meestal studerende jongeren, met de beperkingen van dien: tijdens examenperiodes en op schooldagen overdag is het niet altijd mogelijk aan een vraag te voldoen. Voor een vlot verloop van de dienst is een goede samenwerking en verstandhouding tussen gezinnen, co÷rdinator en babysitter noodzakelijk. De co÷rdinator heeft het recht een prestatie te weigeren van aanvragers die zich niet aan de afpraken houden.

  Afspraken.

  Een kinderoppas komt op de kinderen passen en doet geen huishoudelijk werk.
  Wat met co÷rdinator is afgesproken, wordt nageleefd: halen en terugbrengen, uren, tarief...
  Een babysit is er om op de eigen kinderen van een gezin te passen. Indien er andere kinderen bij zijn, moet de co÷rdinator van tevoren verwittigd worden.
  Zorg voor een kleine versnapering, een drankje, een beetje comfort en warmte, een behoorlijke slaapgelegenheid.
  Bij laattijdige annulering van een aangevraagde babysit, is de prijs van een minimumvergoeding verschuldigd.
  Een nieuwe afspraak met de babysit maakt u alleen via de co÷rdinator.
  Geef uw opmerkingen over de babysit door aan de plaatselijke co÷rdinator.

  Verzekeringen.

  De Gezinsbond, zijn vertegenwoordigers en aangestelden kunnen niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor schade die een babysit door zijn fout zou berokkenen, noch voor de schade die hem kan overkomen.
  Dit belet niet dat, een verzekering is afgesloten, die, binnen de grenzen en modaliteiten van de polis, volgende risico's dekt:
 • burgerlijke aansprakelijkheid van de babysit en de kinderen.
 • Lichamelijke en materiŰle schade door de oppas geleden tijdens en op weg naar en van de prestatie t.g.v. een ongeval.
  Opdat de verzekering zou gelden moet bij iedere prestatie een speciaal daarvoor bestemd briefje ingevuld worden. (De babysit heeft zo'n briefje altijd bij zich)
  Verwittig bij schadegeval onmiddelijk de plaatselijke co÷rdinator.

  Wat de babysit moet weten....

 • Plaats van de koelkast, zekeringkast, thermostaat, EHBO-kistje, toilet en badkamer.
 • Waar je te bereiken bent en wie in geval van nood dient verwittigd (een lijstje met telefoonnummers is erg handig).
 • Of de kinderen nog moeten eten en wanneer ze naar bed moeten.
 • Of er soms medicatie moet gegeven worden (leg goed uit).
 • De bediening van de radio, tv, verwarming,...
  en nog:
 • Maak voor de baby een reservefles klaar (mocht er een ongelukje gebeuren).
 • Toon waar reservekleren en -beddengoed liggen.
 • Sluit huisdieren (honden) in een afzonderlijke ruimte op.