Wet op de privacy

Wie het niet zo leuk vindt om zijn foto of naam op deze website terug te vinden kan een email sturen met de vraag om uw foto (of uw naam) te laten verwijderen.


De verzameling en verwerking van persoonsgegevens gebeurt overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens, en haar uitvoeringsbesluiten. Uw gegevens zullen worden opgenomen in de administratieve bestanden van de Gezinsbond vzw teneinde de Bond toe te laten u maximaal te laten genieten van uw lidmaatschapsrechten en -voordelen.